В своїй діяльності навчальний заклад керується нормативно-правовими документами з питань організації навчально-виховного процесу:

ЗАКОНОДАВСТВО  УКРАЇНИ ПРО ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ

Комунальний заклад “Навчально-виховне об’єднання «Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 1- дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» в своїй діяльності керується:

-    Конституцією України;

-    Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту";

-    Положенням про спеціальну загальноосвітню школу для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (МОН України наказ від 15.09.2008 року № 852);

-    власним Статутом

            Навчально-виховний процес здійснюється у відповідності до вимог чинних нормативних документів:

-    закону України «Про мови»;

-    Національної доктрини розвитку «Освіта України в ХХІ столітті»;

-    Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами (Постанова КМУ від 21.08.2013 року №607);

-    Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;

-    Концепції загальної середньої освіти;

-    Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа);

-    Постанови Колегії МОН України та Президією АПН України  від 22.11.2001 р.12/5-2;

-    наказу МОНУ «Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»;

-    Концепції про права дитини від 20.11.1989 р.;

-    Конвенції про права  інвалідів від 13.12.2006р.;

-    закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 06.10.2005р. №2961-ІУ;

-    державною програмою «Вчитель»;

-    закону України «Про дошкільну освіту» № 2628-Ш, із змінами від 01.01.2009р.;

-    закону України «Про охорону дитинства» (2402-14);

-    закону України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації   Конвенції ООН про права дітей на період до 2016 року» від 05.03.2009р. № 1065-УІ;

-    закону України від 01.06.2010 № 2297-VІ «Про захист персональних даних»,

-    Положенням про групу продовженого дня від 05.10.2009р. № 1121;

-    наказу МОНУ від 20.12.2002  про затвердження положення,  про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних  закладах із змінами, внесеними наказом МОНУ № 61 від 05.02.2003  № 797 від 15.10.2004; із змінами наказу МОНУ від 12.01.2016 № 8 ( із змінами,внесеними відповідно наказу МОНУ № 624 від 06.06.16).

-    наказу МОНУ  № 1105 від 05.12.2008 р.« Про затвердження  Типових штатних нормативів  спеціальних загальноосвітніх шкіл»;

-    постанови Кабінету Міністрів України  від 12.04.2000 року № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку»,

-    наказу МОНУ від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження  нормативів наповнюваності класів, груп»;

-    наказу МОНУ від 04.11.2010 № 1055 « Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів»;

-    листа МОНУ «Організаційно-методичні засади здійснення комплексної реабілітації учнів (вихованців) у спеціальних школах» від 04.08.2009р.  №1/9-515;

-    наказу МОНУ № 504 від 22.04.2014 «Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів П ступеня для дітей, які потребують фізичного та (або) розумового розвитку;

-    наказу МОНУ № 1239 від 28.08.2013 «Про затвердження типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності»;

-    наказу МОНУ від 03.08.2012 № 888 « Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року»;

-    наказу МОНУ від 10.05.2011 № 423 « Про затвердження єдиних зразків обов »язкової  документації у ЗОНЗ усіх типів і форм власності»;

-    наказу МОНУ від 29.10.2010 № 1023  «Щодо профілактики злочинності і правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту»;

-        листа МОНУ від 09.04.2012 № 1/9 -272 «Щодо благодійних внесків»;

-        наказу МОНУ від 09.04.2015 року № 416 « Про внесення змін до наказу МОНУ від 26.08.2008 № 778

       «Про затвердження Типових навчальних планів»;

-    наказу Міністерства освіти і науки України від 28. 01.2014 № 80 «Про затвердження Типови хнавчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа)

-          Указу ПУ « Про стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» від 12.01.2015 № 5/2015;

-           постанови КМУ «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим

        бюджетам» від 14.01.2015 № 6;

-        наказу МОНУ від 06.01.2015 № 2 «Щодо заходів безпеки у навчальних закладах»;

-      наказу МОНУ від 29.01.2015 № 63 « Про затвердження Плану заходів МОН з вионання Програми діяльності КМУ  та Коаліційної угоди»;

-      наказу МОНУ від 30.01.2015 № 67 «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів»;

-     листа МОНУ  від 14.07.2015 № 762  «Про порядок переведення учнів і вихованців навчальних закладів»;

-     листа МОНУ від 05.02.2015 № 1/9 – 55/02 – 1645/12 «Про заходи безпеки на можливі ризики виникнення надзвичайних ситуацій, терористичних актів, диверсій, мінування»;

-    наказу МОНУ від 20.04.15 № 446  «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів і форм власності»;

-        листа МОНУ від 16.11.12 № 1/9-839 «Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів»;

-        листа МОНУ від 15.12.2008 № 1/9-804 «Про функціонування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу»;

-        листа МОН України від 13.08.2014 року №1/9-413 «Про організацію навчально – виховного процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку» (оцінювання);

-        наказу  МОН від 20.12.93 N 455 « Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 73 ( z0242-00 ) від 10.04.2000 )»;

-       наказу МОНУ та МОЗУД САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ від 30.12.1998 №12 «Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей»;

-        постанова КМ України від 23.12.2015 року  «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння»;

-     програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»;

-        листа МОН України від 10.01.2017 року №1/9-2 «Про сучасні підходи до нав»чально – виховного процесу учнів з особливими потребами»;

-        постанова КМ України від 26.10.2016 року №753 «Про внесення змін до Постанови КМ України від 23.04.2003 року №585» (припинення набору дітей із ЗПР до спеціальних шкіл);

-        МОН  України  «Нова школа». Проект для обговорення,

-        постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 року № 585 “Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку”,

-        наказ Міністерства охорони здоров’я України від 20.02.2013 № 144 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів»,

-        листа МОН  від 25.06.2014 №1/9-335  «Про навчальні плани та програми спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів на 2014-2015 навчальний рік»,

-        листа МОН  від 13.08.2014 №1/9-413  «Про організацію навчально-виховного процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку»,

-        постанова  КМУ  від 26.10.2016 року  №753  «Про внесення змін  до постанови КМУ від 23.04.2003 року №585»  (мережа спеціальних закладів),

-        листа МОН України від 10.01.2017 року №1/9-2 «Про сучасні підходи до навчально – виховного процесу учнів з особливими освітніми потребами»,

-        наказ МОН від 07.06.2017 №799 «Про внесення змін до наказу МОН України від 22.04.2014 року №504» (для дітей з інтелектуальними порушеннями),

-        листа МОН України від 07.06.2017 року   № 1/9 – 315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»,

-        листа МОН України від 12.07.2017 року №1/9-385 «Про навчальні плани та організацію навчально – реабілітаційного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році»,

-        наказ МОН України від 21.07.2017 року №1081 «Про затвердження Типового навчального плану для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня (початкова школа)»

 

 

Навчальні програми за якими навчаються учні НВО в 2017-2018 навчальному році"