В своїй діяльності навчальний заклад керується нормативно-правовими документами з питань організації навчально-виховного процесу:

-   Конституцією України;

-   Законами України: від 05.09.2017 р. № 2145-8 "Про освіту"; "Про загальну середню освіту"; «Про дошкільну освіту»;

-   Положенням про спеціальну загальноосвітню школу для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (МОН України наказ від 15.09.2008 року № 852);

-   власним Статутом;

            Навчально-виховний процес здійснюється у відповідності до вимог чинних нормативних документів:

-   закону України «Про мови»;

-   Національної доктрини розвитку «Освіта України в ХХІ столітті»;

-   Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами (Постанова КМУ від 21.08.2013 року №607), (Постанова КМУ від 21.02.2018 р. № 87);

-   Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова КМУ від 23.11.2011 р. №1392);

-   Конвепції про права дитини від 20.11.1989 р. (схвалена резолюцією 50/155 Генеральної Асамблеї ООН  від 21 грудня 1995 року);

-   Конвенції про права  інвалідів від 13.12.2006 р. (ратифікованої Законом України від 16.12.2009 р. №1767-VI );

-   закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» від 06.10.2005 р. № 2961-ІУ;

-   закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р. № 2628-14 (із змінами);

-   закону України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. № 2402-14 (зі змінами);

-   закону України від 01.06.2010 р. № 2297-VІ «Про захист персональних даних»;

-   Порядком створення групи продовженого дня (наказ МОНУ від 25.06.2018 р. № 677);

-   наказу МОНУ від 12.01.2016 р. № 8  «Про затвердження Положення  про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних  закладах»;

-   наказу МОНУ  № 1105 від 05.12.2008 р. «Про затвердження  Типових штатних нормативів  спеціальних загальноосвітніх шкіл»;

-   постанови КМУ  від 13.09.2017 р. № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів»,

-   наказу МОНУ від 04.11.2010 № 1055 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів»;

-         Концепція НУШ схвалена колегією МОН  2 7 / 1 0 / 2 0 1 6.

-         Наказ МОН від 13.07.2017 р. № 1021 «Про організаційні питання запровадження Концепції НУШ у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня».

-         Наказ МОН від 25.06.2018 р. № 693 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з ООП» (навчальні плани 2-4 кл).

-         Наказ МОН від 26.07.2018 р. № 814   Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами» (навчальний план 1 кл).

-         Наказ МОНУ від 26.07.2018 р. № 813 “Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами”.

-         Наказ МОН від 26.07.2018 р. № 816 «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 1 класу з інтелектуальними порушеннями».

-         Лист МОН від 06.08.2018 р. № 1/9-485 «Організаційно-методичні засади освітнього процесу у спеціальних закладах освіти в 2018-2019 навчальному році».

-         Лист МОН України від 19.04.2018 № 1/9-249 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти».

-         Наказ МОНУ від 20.08.2018 р. № 923 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо адаптаційного періоду для учнів першого класу у НУШ”.

-         Наказ МОНУ від 22.05.2018 р. № 509 “Про затвердження Положення про психологічну службу у системі України”.

-         Наказ від 12.06.2018 р. № 627 “Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами”.

-         Наказ від 26.07.2018 р. № 813 “Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами”.

-         Лист МОН від 13.06.2018 р. № 1/9-386 «Щодо особливостей організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018-2019 навчальному році».

-         Лист МОН України від 19.04.2018 № 1/9-249 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти».

-         До листів МОН України від 18.05.2018 № 2.2-1250, та від 21.05.2018 № 2.2-1255 «Методичні рекомендації щодо формувального оцінювання учнів 1 класу».

-   листа МОНУ «Організаційно-методичні засади здійснення комплексної реабілітації учнів (вихованців) у спеціальних школах» від 04.08.2009 р.  №1/9-515;

-   наказу МОНУ від 29.10.2010 № 1023  «Щодо профілактики злочинності і правопорушень серед дітей, захисту їх прав на освіту»;

-         наказу МОНУ від 06.01.2015 р. № 2 «Щодо заходів безпеки у навчальних закладах»;

-         листа МОНУ від 05.02.2015 р. № 1/9 – 55/02 – 1645/12 «Про заходи безпеки на можливі ризики виникнення надзвичайних ситуацій, терористичних актів, диверсій, мінування»;

-         наказу МОНУ від 20.04.15 р. № 446  «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів і форм власності»;

-         листа МОНУ від 16.11.12 р. № 1/9-839 «Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів»;

-         листа МОНУ від 15.12.2008 р. № 1/9-804 «Про функціонування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу»;

-         листа МОН У від 13.08.2014 р. №1/9-413 «Про організацію навчально – виховного процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку» (оцінювання);

-         наказу  МОНУ від 20.12.93 р. № 455 «Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України (із змінами)»;

-         постанова КМ України від 23.12.2015 р.  «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння»;

-         програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»;

-         наказ Міністерства охорони здоров’я України від 20.02.2013 р. № 144 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів»,

-         наказ МОНУ від 27.04.2015 р. № 412 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів»;

-         лист МОНУ від 21.09.2015 р. № 2/2-14-1907-15 «Методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів»;

-         лист МОНУ від 18.07.2013 р. № 1/9-503 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу»;

-         наказ МОНУ від 03.06.2008 р. № 496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 (12) класів загальноосвітніх навчальних закладів»;

-         наказ МОНУ від 20.07.2009 р. № 518/674 «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»;

 

-         наказу МОНУ від 01.08.2018 р. № 831 «Про затвердження Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти».

 

Навчальні програми за якими навчаються учні НВО в 2018-2019 навчальному році"