Методична робота

2017-2018 навчальний рік

П Р О Т О К О Л    №10

засідання  педагогічної  ради

НВО  «Спеціальна  ЗОШ  І-ІІ ст.  №1  -  ДНЗ»

від  30. 03. 2018

 

 

Порядок  денний:

1.        Про  виконання  рішень  попередньої   педради  (інформація  заступника з  НВР  Нароженко  О.Ю.)

2.        Педрада - консиліум: «Сучасний урок: проблеми, пошуки, знахідки, перспективи. Як зробити  його  джерелом якісної   і творчої  праці  учнів».

2.1.                    «Підвищення рівня пізнавальної діяльності учнів шляхом вдосконалення наочних і практичних методів навчання» (доповідь вчителя історії  та трудового навчання  Стародубцова А.В.)

2.2.                    «Використання інформаційно – комунікативних технологій на уроках географії» (доповідь вчителя географії Маловик Н.В.)

2.3.                    «Формування умінь використання наочності на уроках трудового навчання в учнів з вадами інтелектуального розвитку» (доповідь вчителя трудового навчання Салманової Т.С.)

2.4.                    «Проблеми, форми і методи уроків фізичного виховання в спеціальній школі (з власного досвіду роботи)» (доповідь вчителя фізичного виховання Умріхіної Л.С.)

3.      Обговорення Державного стандарту початкової освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від  21.02.2018 року №87 (інформація  директора НВО Станкевич Н.В.)

4.      Про   хід   підготовки   та  підсумки   атестації  педагогічних працівників у 2017 – 2018 навчальному році  (інформація  голови АК,  директора  НВО  Станкевич Н.В.)

5.      Затвердження  попереднього  річного плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників на  2019  рік  (інформація  заступника з  НВР  Нароженко  О.Ю.)

6.      Робота над реалізацією  напрямків  та  заходів  на  виконання  Програми розвитку освіти в 2018 – 19  навч.  році  та  на  період  до 2020 року (інформація  директора НВО   Станкевич Н.В.)

7.      Розгляд та затвердження проекту плану  роботи НВО на 2018 – 2019 навчальний рік, орієнтовних навчальних планів та педагогічного навантаження  на  2018 – 2019  н. р. (інформація  директора НВО Станкевич Н.В.)

8.      Контроль за охопленням навчанням дітей та підлітків шкільного віку  (інформація  заступника  з  ВР  Чередніченко Т.Г.)

9.      Про стан роботи з дітьми пільгових категорій  (інформація  соціального педагога Марчук Н.М.)

10.Заходи  щодо  запобігання  торгівлі  дітьми  та  людьми  (інформація  соціального  педагога  Марчук Н.М.)

11.Заходи  щодо  подолання  злочинності  та  правопорушень  серед  неповнолітніх. Організація  профілактичної  роботи  (інформація   соціального  педагога        Марчук Н.М.)

12.Запобігання конфліктам та емоційному вигоранню педагога (інформація практичного психолога Полудень Л.В.)

 

13. Різне:

 

Педагоги, які працюють з дітьми з РДА та члени Творчої групи НВО ретельно вивчили програму АВА для дітей з аутизмом (базується на індивідуальному підході до конкретної аутичної дитини) та 13 грудня проведено семінар - обмін думками по даній програмі.

5 грудня педагогічні працівники НВО "Спеціальна загальноосвітня школі І-ІІступенів №1 - ДНЗ" прийняли участь у засіданні круглого столу "Культура міжособистісних стосунків учасників освітнього процесу як основа всебічного розвитку особистості".

17 листопада Кондратенко Т.М., керівник творчої групи, провела інформаційну лекцію для студентів-практикантів ЦДПУ ім. В. Винниченка на тему: "Кодування хвороб учнів спеціального закладу".

Нарада з класними керівниками "Організаційні питання. Контроль за відвідуванням учнів"

7 листопада 2017 року директор закладу Станкевич Н.В. прийняла участь у першій регіональній науково-практичній конференції "Актуальні проблеми соціальної роботи та психології" на базі Центрального державного педагогічного університету ім. В. Винниченка.

17 жовтня на базі НВО проведено семінар-практикум для практичних психологів загальноосвітніх закладів міста.

До 100-річчя від дня народження видатного українського педагога В.О. Сухомлинського виготовлено стенд "Серце віддаю дітям" за сприянням Рацула О.А., керівника рекламного агенства "РИКМЕДИА".

30 серпня 2017 року відбулося засідання педагогічної ради.

Порядок  денний

засідання  педагогічної  ради

 

1.     Педагогічний аналіз підсумків роботи закладу за  2016 - 2017 н. р.  та  завдання на 20172018 н.р. ( інформація Станкевич Н.В., директора НВО).

2.     Погодження  плану роботи  закладу  на  2017 – 2018 н. р. (інформація Станкевич Н.В., директора НВО).

3.     Про затвердження  тарифікації педагогічних працівників (інформація Станкевич Н.В., директора НВО).

4.     Розгляд  та  ухвалення на 2017 – 2018 навчальний  рік:

4.1.         плану роботи  методичної  ради закладу;

4.2.         розкладу уроків початкової та старшої школи;

4.3.         режиму роботи  групп  продовженого дня;

4.4.         розкладу занять в дошкільних групах;

4.5.         розкладу занять вчителів – дефектологів в дошкільних групах;

4.6.         списку вчителів, які  працюють на довірі.

5.     Про організацію  навчально – виховного  процесу на 2017 - 2018 н. р. (інформація  заступників  з  НВР Нароженко О.Ю., Лозової Л.П.):

5.1.         затвердження структури навчального року, враховуючи стан забезпеченості  закладу теплопостачанням  в  опалювальний  період;

5.2.         навчально – виховний процес в ДНЗ;

5.3.         організація  індивідуального  навчання (голова ШМПК  Лозова Л.П.);

5.4.         затвердження індивідуального навчального плану роботи з учнями, що навчаються за індивідуальною формою навчання на  2017 – 2018 н.р.;

5.5.         щодо виконання Типового навчального плану спеціальних   загальноосвітніх навчальних закладів (І ступінь)  для розумово відсталих дітей  з навчанням українською мовою. Затверджені Міністерством освіти і науки  України.  Наказ  № 80 від 28.01.2014  додаток №14 (підготовчий, 1-2-3-4 класи);

5.6.         щодо виконання Типового навчального плану спеціальних   загальноосвітніх навчальних закладів  (ІІ ступінь)  для  дітей  з інтелектуальними  порушеннями з українською мовою навчання. Затверджені  Міністерством  освіти  і науки  України.  Наказ  №799  від  07.06.2017  «Про внесення змін у додатки до наказу МОН України від  22.04.2014  року №504»,  додаток   № 18 (5 - 6 - 7 - 8 класи);

5.7.         щодо виконання Типового навчального плану спеціальних     загальноосвітніх навчальних закладів (ІІ ступінь)  для розумово відсталих дітей  з навчанням українською мовою.  Затверджені Міністерством освіти і науки   України.  Наказ   від  09.04.2015  р.  № 416 (9 - 10 класи).  Додаток № 9.

5.8.         оцінювання навчальних досягнень учнів підг., 1 – 10 класів;

5.9.         організація роботи вчителів - дефектологів з розвитку мовлення у  підг., 1 – 8 класах;

5.10.    предметної спрямованості варіативної складової (підг., 1 – 4, 5-10);

5.11.    затвердження контрольних робіт з математики та контрольних диктантів з української  мови  для  5 – 10 класів;

5.12.    затвердження  контрольних  робіт  з математики  та текстів  контрольного списування  з української  мови  для 2 – 4 класів; 

5.13.    розподіл класів  на  групи  з  лікувальної фізкультури,   розвитку  мовлення, за профілями трудового навчання;

5.14.    доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій.

6.     Про проходження курсової перепідготовки та проведення атестації педагогічних працівників  (інформація заступника з НВР Нароженко О.Ю.)

7.     Про організацію  роботи шкільної ПМПК  (інформація заступника з НВР Лозової Л.П.)

8.     Щодо складання календарного планування з фізичної та лікувальної фізкультури  у 4 – Б класі  (інформація медичної сестри Антонової Л.І.)

9.     Про  організацію  харчування  в  НВО  на  2017 – 2018 н. р. (інформація  заступника з ВР  Чередніченко Т.Г.)

10.           Про  підсумки  літнього  оздоровлення (інформація начальника табору Ткаченко І.В.)

11.           Про організацію роботи з попередження дитячого травматизму та збереження життя і здоров’я дітей під час навчально – виховного процессу (інформація відповідальної за ОП  Ткаченко І.В.)

12.           Соціальний захист дітей – сиріт, дітей під опікою, позбавлених батьківського піклування (інформація  соціального педагога Марчук Н.М.)

13.           Створення належних умов для навчання та виховання дітей з особливими освітніми  потребами. Створення  безперешкодного життєвого середовища для дітей – інвалідів,  осіб з обмеженими  фізичними  можливостями  (інформація директора НВО)

14.           Про подальше навчання та працевлаштування  випускників 2017 року (інформація  соціального педагога Марчук Н.М.)

15.           Про готовність закладу до нового  навчального  року (інформація заступника директора з господарчої частини  Швець Т.П.)

16.                       Різне:

16.1.    Ознайомлення з наказом по НВО «Про заборону збирання коштів».

 

Виконавець:

 

О. Ю.  Нароженко

Методична робота в закладі  спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя закладу на збагачення й розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому, для досягнення оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку учнів з інтелектуальними порушеннями.

Якісна переорієнтація педагогічного процесу стає можливою за умови впровадження інтерактивного й особистісно-орієнтованого навчання.

Координацію науково-методичної роботи здійснює методична рада на чолі з директором закладу Станкевич Н.В.

У навчально-виховному  процесі реалізуються основні завдання  методичної роботи закладу:

ü     сприяння  розвитку самостійної  роботи вчителя з метою безперервного підвищення кваліфікації й удосконалення педагогічної майстерності;

ü     розвиток учительської творчості;

ü     формування інтересу до сучасних наукових ідей в дефектологічній науці;

ü     покращення методичної підготовки педагогічних кадрів;

ü     розвиток  аналітичних навичок, самоаналізу і самоконтролю діяльності;

ü     вивчення стилю роботи вчителя, його особистісних якостей і на цій основі створення умов для  професійного росту і оптимальної взаємодії з колективами учнів, учителів, батьків;

ü     апробація та впровадження освітніх технологій  або їх елементів, нових курсів і програм для використання в навчально-виховному процесі спеціальної школи;

ü     наукове обґрунтування досвіду роботи вчителів.

Матеріали узагальнення досвіду колективу педагогічних працівників навчального закладу надруковані в книзі  «Флагмани освіти».

Освітня діяльність педагогічного колективу здійснюється відповідно  до обраної навчальної стратегії з опорою на концепцію особистісно - орієнтованого, корекційно - компенсаторного навчання й виховання для максимальної соціалізації та формування життєвих компетентностей дітей з особливими потребами, шляхом задоволення потреб у самоактуалізації, що пов’язується з необхідністю вирішення основних  завдань науково - методичної роботи.

Реалізація освітніх напрямів методичної роботи: забезпечення професійною інформацією, підтримка в підготовці до атестації, організація підвищення кваліфікації вчителів -  значно підвищила якість освітньо – виховного процесу в початкових  і  5-10 класах.

Визначені функціональні обов’язки педагогічних працівників, залучених до методичної роботи. З метою надання допомоги в розвитку інноваційних процесів і проведенні досліджень, адміністрація  закладу постійно проводить  консультації з педагогічними працівниками й керівниками  методичних  об’єднань. У ході моніторингу динаміки педагогічної майстерності  вивчаються питання реалізації особистих творчих планів, проводиться сумісне корегування самоосвітньої діяльності педагогів відповідно до завдань освітньої галузі. 

Планування методичної роботи відбувається на діагностичній основі. Виходячи з позиції управління закладом, важливим є питання  ефективності внутрішкільної методичної роботи. З огляду на це доцільно  визначити її основний критерій – результативність: ефективність навченості, вихованості і розвитку  школярів зростає, підвищується рівень професійної майстерності педагогів, зростає захоплення учителів своєю працею.

 

 На базі закладу відбувся семінар для слухачів курсів підвищення кваліфікації, вчителів -реабілітологів та консультантів ПМПК, які відвідали уроки, інтегровані занняття  та майстер-класи.

В закладі відбувся круглий стіл на тему: "Аутичні діти. Корекція комунікативних та соціальних навичок" на якому були присутні вчителі, які працюють з данною категорією дітей та їх батьки.

http://seminar777.jimdo.com/

Участь членів педагогічного колективу у січневій науково-практичній інтернет-конференції, яку проводив  Центр методичної та соціально-психологічної служби м.Кіровограда

http://cmsps.edukit.kr.ua/metodichna_robota//sichneva_internet-konferenciya_2016/pn/4/

Андрєєва Н.М..pdf
Adobe Acrobat документ 249.8 KB
Кондратенко Т.М..pdf
Adobe Acrobat документ 226.5 KB
МалишкоН.В..pdf
Adobe Acrobat документ 237.1 KB
Ратушна С.П..pdf
Adobe Acrobat документ 173.0 KB