МОН України; Наказ, Положення від 15.09.2008 № 852 про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного  та розумового розвитку

 Відповідно до пункту 3.1. Направлення дітей до спеціальних загальноосвітніх шкіл здійснюється на бажанням батьків (осіб, що їх замінюють) на підставі висновку відповідної психолого-медико-педагогічної консультації.

 Зарахування учнів до спеціальної закладу проводиться на підставі таких документів:

- заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

- копії свідоцтва про народження дитини;

-  висновку міської психолого-медико-педагогічної консультації;

- особової справи (витягу з особової справи) та документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до підготовчого, першого класів);

-  довідок про стан здоров'я дитини;

- додатково для дитини інваліда - копія посвідчення  і копія індивідуальної  реабілітаційної картки.

- Згоди на обробку персональних даних.