Наказ МОНУ від 01.08.2018 р. № 831 "Про затвердження Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти"

 Зарахування до спеціального закладу освіти здійснюється відповідно до наказу його керівника, що видається на підставі заяви про зарахування одного із батьків дитини або її законних представників чи повнолітньої особи, поданої особисто. До заяви додаються:

- копія свідоцтва про народження дитини;

- медична довідка № 086-1/о;

- карта профілактичних щеплень (форма № 063/о);

- довідка від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони здоров'я (для ДНЗ);

- висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини із заключенням лікаря-психіатра.